متالورژي سمنان


جزوه ی مربوط به درس کارگاه ریخته گری 1

دانشجویان گرامی  جزوه ی مربوط به درس کارگاه ریخته گری 1 رشته های صنایع و مکانیک را ازطریق لینک زیر دریافت نمایند :

 

http://taheri01.persiangig.com/rikhtegari.rar

موفق و موید باشید


نعمت الله طاهری