متالورژي سمنان


نمونه سئوالات کارگاه ریخته گری (سوم ریخته گری و سوم ساخت و تولید)

 

         بسمه تعالــــــی

         اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان

هنرستان فارابی

                  شاخه کاردانش                                      رشته ریخته گری درجه1

----------------------------------------------------------------

سؤالات امتحانی درس: تئوری کارگاهی ریخته گری                تاریخ امتحان:خرداد1385

نام ونام خانوادگی:                        شماره دانش اموزی:             مدت امتحان: 75 دقیقه

-----------------------------------------------------------------

توجه: این سؤالات بر اساس استاندارد مهارت و آموزش ریخته گر درجه 1 ، سازمان فنی و حرفه ای  به شماره 12/24-7 تهیه شده است وجمع بارم آن 100 نمره است و دانش آموزان باید تا 80نمره آن ، یعنی بطور دلخواه به 16 سئوال زیر پاسخ دهند ، 20 نمره دیگر مربوط به نقشه کشی و رسم فنی مدلسازی می باشد.( بارم سؤالات با هم مساوی است.)

 

--------------------------------------------------------

 1 - تفاوتهای جرثقیلهای سقفی با جرثقیلهای زمینی در چیست؟

 2 - انواع مدلهای مورد مصرف در ریخته گری را  نام ببرید؟

3 - رنگ کاری قالبها به چه منظوری صورت می گیرد؟

4- خصوصیات یک تغذیه مناسب را بنویسید؟

5 - رطوبت ماسه چگونه اندازه گیری میشود؟

6- مدلهای شابلونی را توضیح دهید و انواع آن را نام ببرید؟

7- چدنها را توضیح دهید وانواع چدنها را نام ببرید؟

8- مقاومت به ضربه فلزات چگونه اندازه گیری می شود؟

9- فولادها چه آلیاژی هستند وانواع آن چگونه تقسیم بندی می شوند؟

10- برنج ها چه آلیاژی هستند وانواع مختلف آن را نام ببرید؟

11- مراحل تولید و ساخت ماهیچه به روش 2CO را بنویسید؟

12- ریخته گری در قالبهای پوسته ای را توضیح دهید؟

13- کوره دوار راتوضیح دهید؟

14- طرز کار کوره زمینی را بنویسید؟

15- بوته چیست؟ ظرفیت آن بر چه اساسی سنجیده می شود ؟ وانواع آن را نام ببرید؟

16- پاتیل چیست و انواع آن را نام ببرید؟

17- قالبهای دائمی را توضیح دهید وانواع روشهای ریخته گری در قالبهای دائمی را نام ببرید؟

18- چند نوع آجر نسوز را نام ببرید؟

19- با ذکر مثال سیستم راهگاهی فشاری و غیرفشاری را توضیح دهید؟

20- انجماد جهت دار را توضیح دهید وبنویسید چگونه میتوان انجماد جهت دار ایجاد کرد؟

 

موفق باشید.

طاهـــــــــــــــری

                                                                              

 

 

         بسمه تعالــــــی

         اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان

هنرستان شهید عباسپور 

                    شاخه فنی و حرفه ای                 رشته ساخت و تولید

----------------------------------------------------------------

سؤالات امتحانی درس: تئوری کارگاهی ریخته گری                تاریخ امتحان:خرداد

نام ونام خانوادگی:                        شماره دانش اموزی:             مدت امتحان: 60 دقیقه

-----------------------------------------------------------------

 

1 - کوبه چیست وانواع آن را نام ببرید؟

2 – تولید در ریخته گری به چند دسته تقسیم میشود ؟

3 – چسبهای مورد استفاده درمواد قالب را نام برده بطور مختصر توضیح دهید؟

4- انواع مختلف قالب را نام ببریده و خصوصیات یک قالب مناسب را بنویسید؟

5 – مزایای تولید به روش ریخته گری نسبت به سایر روشهای تولید را ه را شرح دهید؟

6- نقش مدلسازی در صنایع را توضیح دهید؟

7- چدنها را توضیح دهید وانواع چدنها را نام ببرید؟

8- عیوب قطعات ریخته گری شده را چگونه تقسیم بندی می کنند شرح دهید ؟

9- ریخته گری گریز از مرکز را توضیح دهید؟

10- مدل چیست وانواع مدل را نام ببرید؟

11- کاربرد ماشین های قالبگیری و انواع آنرا بنویسید؟

12- مراحل تولید و ساخت ماهیچه به روش گرم (هات باکس ) را توضیح دهید؟

13- وظایف یک سیستم راهگاهی صحیح را بنویسید؟

14- طرز کار کوره زمینی را بنویسید؟

15- بوته چیست؟ و طرز استفاده از بوته را بنویسید؟

16- مراحل تمیزکاری قطعات ریخته گری شده را توضیح دهید؟

 

موفق باشید.

طاهـــــــــــــــری

                                                                              

 

 

 

 

 


نعمت الله طاهری