متالورژي سمنان


نمونه سؤالات استاندارد مهارت و آموزش ریخته گری درجه یک

سؤالات استاندارد مهارت و آموزش ریخته گری درجه یک

 

 

دانش آموزان گرامی شاخه کاردانش رشته ریخته گری بنا به درخواست مکرر شما بار دیگر نمونه سؤالات استاندارد مهارت و آموزش ریخته گری  درجه یک که مطابق با کدبین المللی شماره

12/24-7 مدیریت پژوهش در سال 1376- توسط اینجانب درگروه آموزشی مواد استان سمنان تهیه شده جهت استفاده در صفحه جدید به آدرس  ذیل آمده است امید است مورد استفاده قرار گیرد.

قابل توجه اینکه ابتدا  سئوالات و سپس جواب سئوالات درج شده است .

 نعمت الله طاهری

/page/5

 

 

 

 


نعمت الله طاهری