متالورژي سمنان


 

بسمه تعالی

امتحان علم مواد روز سه شنبه ۲۷/۱۰/۸۴ ساعت ۸ صبح

انشاالله موفق باشيد.


نعمت الله طاهری