متالورژي سمنان


عملیات حرارتی نیتروره

عملیات حرارتی چیست؟

عملیات حرارتی به مراحلی گفته می‌شود که در جریان آن قطعه تحت شرایط زمانی _ دمائی و در صورت لزوم تحت تاثیرات فیزیکی یا شیمیایی قرار گرفته تا در قطعه تغییر خاصی ایجاد شود که برای مراحل بعدی و اهداف کاربردی مورد نظر ضروری می‌باشد. روشهای عملیات حرارتی بر چند نوع می‌باشد که عبارتند از:
آنیل، سخت کاری، کوئنچ، تمپر، نیتروره و کربوریزه

نیتروره: غنی‌سازی سطح یک قطعه کار با عنصر نیتروژن با انجام عملیات ترموشیمیائی نیتروره گفته می‌شود که چنانچه عمل نیتروره در نمک مذاب انجام گیرد اصطلاحا به آن نیتروره کردن درحمام نمک اطلاق می‌شود.

 استفاده از این روش برای قطعات تا قطر 48 و طول مفید 140 سانتی‌متر امکان‌پذیر می‌باشد که در آن پوسته‌ ای با ضخامت حداکثر 2/0 میلی‌متر (200 میکرون) بر روی سطح تشکیل شده و سختی معادل 32 تا 60 راکول C بر روی سطح ایجاد می‌نماید.

مزیتها:

  1. تشکیل یک منطقه ترکیبی با نفوذ نیتروژن و مقدار کمی کربن روی سطح فلزات آهنی، خواص خوب لغزشی و سرندگی را سبب می‌شود.
  2. باعث افزایش مقاومت سایشی، مقاومت به شوکهای حرارتی و مقاومت به خوردگی می‌گردد.
  3. باعث استحکام خستگی می‌گردد.
  4. یکی از مزیتهای عمده این روش نسبت به روشهای دیگر آنست که به علت پایین بودن درجه حرارت عملیات (°c570) قطعه تاب برنمی‌دارد.

نعمت الله طاهری