متالورژي سمنان


انتخاب رشته

بسمه تعالي

مواد ، هسته و مركز اصلي رشد ، پيشرفت ، تكامل ، امنيت ، بهبود كيفي و كمي زندگي و توانايي انسان از آغاز پيدايش بوده است . هر چند كه بسياري از جنگ ها و كشتارها و ناكامي ها نيز از چنين رشدي حاصل شده است و به قول ايلين سگال در كتاب چگونه انسان غول شد ، بشر هنگامي كه به آهن دست يافت فقط گاو آهن نساخت بلكه شمشير نيز ساخت.آنچه مسلم است عناصر سازنده مواد محدود ومعدود هستند ولي در هم آميزي آنها به صورت هاي تركيب ، محلول و مخلوط درشكل هاي دوگانه ، سه گانه وچند گانه دامنه نامحدودي در تنوع مواد به وجود آورده است . چندان كه در هر زمان شاهد تولد ماده جديدي در صنعت هستيم .ساخت مواد چند عنصري به صورت آلياژ ،تركيب ، مخلوط ومواد چند سازه اي ، مانند كامپوزيت ها ، مواد در مقياس نانومتر ، مواد هوشمند و ...علمي آشنا در صنعت شده است . نانوتكنولوژي يا كنترل مواد در مقياس مولكولي، گشايش اسرار طبيعت در تمام عرصه ها از مهندسي تا پزشكي را نويد ميدهد.

در آينده نه چندان دور، در خانه هاي جديد آجرها ممكن است هنگامي كه تركي درآنها ظاهر ميشود خودشان را تعمير كنند. ماشينها نيز ممكن است با لايه اي به استحكام الماس پوشانده شوند كه آنها را در برابر خراشها محافظت ميكند. پزشكان نيز خواهند توانست صدها نوع بيماري را تنها با قراردادن يك قطره خون در يك دستگاه تشخيص داده و پس از چند ثانيه نتيجه را دريافت كنند و....

به طوري كه تقسيم بندي دوره تكاملي انسان در كاربرد مواد استوار شده است. علم مواد و از جمله متالورژی يا شناخت فلزات و آلياژها و ریخته گری ، مهمترین روش ساخت و تولید قطعات صنعتی  و فرا صنعتي است و نقش مهم در صنعتی شدن و خود کفایی کشور دارد .ویژگی های صنعت ریخته گری و متالورژي که یکی از روش های ساخت و تولید قطعات صنعتی است وجه تمایزات بسیاری دارد که عبارتند از امکان ساخت قطعات با اشکال بسیار پیچیده ، سهولت تولید ، سرعت بالا ، تولید قطعات بسیار بزرگ و کوچک ، ایجاد خواص مکانیکی ویژه، قیمت مناسب قطعه تولیدی محدودیت شکل پذیری برخی از فلزات .

ريخته گري  ،  به زبان ساده  ،  به فرايندي گفته مي شود كه طي آن ماده اي مذاب در فضاي خالي  قالب ريخته شود ، تا پس از انجماد سخت شود و به شكل نهايي در آيد براي انجام اين كار ، روشهاي متعددي وجود دارد كه در رشته متالورژي مورد بررسي قرار ميگيرد .

 

در يك روش ساده متالورژی رامی توان به دو بخش عمده تقسيم کرد:
۱- متالورژی فرآيندی يا استخراجی

عبارتست از علم تهيه فلزات از کانی های آنها ، معدن کاری ، تغليظ ، استخراج و تصفيه فلزات و آلياژها
۲- متالورژی فيزيکی
علمی که به ويژگيهای فيزيکی و مکانيکی فلزات و آلياژها مربوط می شود.
اين بخش ، خواص فلزات را که از سه متغير زير تاثير می پذيرند مورد بررسی قرار می دهد.
الف ـ ترکيب شيميائی : عناصر شيميائی و مقدار آنها که آلياژ را تشکيل می دهند.

ب ـ عمليات مکانيکی : هر نوع عملی که موجب تغيير شکل می شود از قبيل نورد ،‌کشش ، منگنه کاری و يا ماشين کاری

 متالوژي مكانيكي شاخه اي از علم مواد است كه در آن رفتارها و عكس العمل هاو خواص فلزات در برابر نيروها مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

ج ـ عملیات حرارتی و گرمائی :‌تاثیر دما و آهنگ گرم کردن و سرد کردن

بشر از بدو خلقت در پي ابداع ابزار و وسايل گوناگون براي برقراري ارتباط مطلوب با محيط اطراف خود بوده است. آهنگ رشد تمدن در طول تاريخ، به موازات روند توسعه و بهينه‌سازي مواد سازنده ابزار‌هاي مورد استفاده بشر، سرعت گرفته و در قرن حاضر به اوج خود رسيده است. امروزه مهندسي متالورژي و مواد، نقشي کليدي در پيشرفت صنايع فوق مدرن و جديد مانند صنايع هسته‌اي، صنايع انرژي، تکنولوژي پزشکي و کاربرد‌هاي فضاي و نظامي داشته و تحقيقات کاربردي و پايه‌اي‌ در متالورژي و مواد، پيوسته افق‌هاي جديدي را فرآوري پيشرفت تمدن بشري‌ گشوده است.

 هنر جویان این رشته در طی دوران تحصیل با محاسبات فنی عمومي و تخصصي ، رسم فنی عمومي و تخصصي، اصول تكنولوژيكي و متالورژیکی ریخته گری ، روش ساخت قالب های دائم و موقت و توليد قطعات به روش ریخته گری ، کنترل کیفی قطعات ریختگی ، کار در کارگاه مدلسازی و آزمایشگاه متالورژی و .... آشنا میشوند .

زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از :
کارخانجات تولید فولاد
، کارخانجات تولید قطعات صنعتی ، کارخانجات تولید خودرو ، کارگاه ریخته گری فلزات رنگین ، کارگاه ریخته گری قطعات آلیاژی ، کارخانجات تولید ماشین آلات صنعتی ، کارخانجات تولید قطعات فولادی و چدنی ، کارخانجات ذوب آهن ، و .....

 


نعمت الله طاهری