متالورژي سمنان


 

ماهيت رشته هاي فني و حرفه اي

 

1-   رشته هاي فني:

 الف)شامل كليه رشته هاي زمينه‌ي صنعت مي‌باشد.

 ب) نام رشته هاي شغلي آينده: مهندسي و فني

 پ) رشته هاي فني تابع قوانين زير مي باشند:

 - قانون استخدام كشوري

 - قانون كار

 - قانون شركتهاي دولتي و ......

 ت) ماهيت كار:

1- رشته هاي فني مسئوليت هاي زير را ايجاب مي نمايند:

1/1- تحقيق و بررسي

2/1- ايمني

3/1- حفظ و نگهداري ماشين آلات، تجهيزات و ابزارآلات

4/1- تصميم گيري

5/1- تماس و ارتباط با ديگران

 ث)فعاليت ها و كوشش هاي مورد نياز رشته هاي فني:

1- دقت و تمركز فكري

2- تجزيه و تحليل مسائل

3- خلاقيت و ابتكار

4- تصميم گيري

5- برنامه ريزي

6- نشستن براي‌انجام كارهاي محاسباتي و كامپيوتري

7- ايستادن براي كاردر رشته‌هايي مانند: ساخت و توليد،مكانيك خودرو،ساختمان و..

8- بالا و پايين و خم و راست شدن

9- حركات بدني ونيروي جسماني با توجه به رشته‌ي انتخابي

10- حمل و نقل اشياء با ماشين يا وسايل ديگر

 ج )شرايط محيط كار:

1-    در داخل ساختمان

2-    در برخي ‌از رشته‌ها بيرون از ساختمان و در هواي باز مانند نقشه‌برداري، ساختمان، تأسيسات و ..

3-    در داخل كارگاه

  چ)شرايط مساعد و نامساعد محيط كار:

1- شرايط مساعد كار نظير: مكان مناسب، درجه حرارت مناسب،امكانات و وسايل و نزديكي به منزل

2- شرايط نامساعد كار نظير:محيط آلوده،سرو صدا ، دود و بخار در برخي رشته ها

 ح)كار با چه نوع خطرات يا بيماري هايي ارتباط پيدا مي كند:

 - صدمات يا جراحات سطحي و عمقي، واريس،امراض ريوي و....دربرخي از رشته‌ها

 شرايط احراز شغل در آينده:

 1-     حداقل سن ورود به كار  را داشته باشد.

2-     جنسيت: رشته هاي فني ويژه آقايان «به جز صنايع شيميايي كه خانم ها نيز پذيرفته مي‌شوند» يكسان است.

3-     قد ووزن:براي اشتغال در رشته هاي فني، حداقل قد و وزن،گنجايش مناسب شش ها و فشار خون مناسب مورد نياز است.

4-     ديد:در بسياري  از رشته هاي فني به دليل انجام ترسيم فني و نقشه كشي، فرد نبايد كوررنگي داشته باشد.

5-     ادامه‌تحصيل‌دردوره‌هاي ‌كارداني‌پيوسته ‌ويا ‌كارشناسي ‌ناپيوسته ‌در‌ساي ر‌رشته‌ها مناسب تر است.

 د) براي‌احراز‌‌شغل‌آينده‌در‌‌رشته‌هاي‌فني‌‌خصايص‌وتوانايي‌هاي‌زير‌مورد‌نياز‌‌است:

 1- نيازمندي هاي بدني:

1-1- قدرت و سلامت جسماني

2-1- توانايي و مقاومت در برابر خستگي

3-1- سرعت استفاده از اعضا ، به ويژه دست ها

4-1-قدرت جسماني براي انجام كار با ماشين ها و موتورها، به ويژه در رشته هاي ساخت و توليد، مكانيك خودرو و...

2- نيازمندي هاي حسي و ادراكي :

1-2-دررشته هاي فني،درهريك‌ازحواس نيازبه‌دقت‌وقدرت تشخيص بالايي نياز است.

2-2- در رشته هاي فني نياز به سرعت ادراك مي باشد.

  3 -نيازمندي هاي رواني:

            1-3- سرعت انتقال(هوش)

            2-3- قدرت استدلال

            3-3- استعداد تجسم فضايي

            4-3- دقت و سرعت در محاسبه

            5-3- استعداد تجزيه و تحليل داده ها و آمارها در اغلب رشته هاي فني

 4 – مهارت هاي تحصيلي:

           1-4- داشتن اطلاعات رياضي و آماري

           2-4- سلامت و رواني كلام در حد امكان در زبان خارجي(انگليسي)

           3-4- داشتن اطلاعات تخصصي  اوليه

           4-4- استعداد طراحي و انتقال

 5- نيازمندي هاي عاطفي و شخصيتي:

           1-5- قدرت  و دشواري كار تحت فشارهاي رواني

           2-5- قدرت انطباق و سازگاري

           3-5- قدرت كنترل و تسلط به خويشتن

 6-  علايق و رغبتهاي مورد نياز:

1-6- علاقه به امور فني،مكانيكي و ماشين آلات

2-6- علاقه به تحقيقات و پژوهش

3-6- علاقه به تحول و تغييرات

4-6- علاقه به كنجكاوي و جستجو

 7- نيازمندي هاي شخصي و اجتماعي:

1-7- درك رفتار ديگران

2-7- متانت و بردباري در امور

3-7- مطلوب بودن رفتار

4       -7- سازگاري با محيط

 

ذ)نحوه ي ورود به بازار اشتغال:

 

1- اطلاع از مكان اشتغال به صورت‌هاي زير حاصل مي شود:

 1-1- آگهي در جرايد

 2-1- آشنايان و اقوام

 3-1- طي دوره هاي آموزشي خاص و تعهد خدمت

 4-1- كارخانجات و موسسات و مجامع صنعتي

 

2-    ورود رشته ها براي اشتغال با روشهاي زير انجام مي گيرد:

 1-2- امتحان و مسابقه

 2-2- مصاحبه

 3-2- سرمايه گذاري

 4-2- عضويت در اتحاديه ها

 

ر) حقوق و مزاياي اشتغال:

1- حقوق بدو اشتغال تابع مقررات كشوري و قانون كار است.

2- ساير مزاياي شغلي بستگي به محل و محيط كار دارد.

3- تغيير رسته و گروه و به طور كلي ارتقاء در تمام مجامع صورت مي پذيرد.

4- براي‌مشاغل سخت و‌‌يا مكان‌هاي نامناسب فوق‌العاده شغل بيشتر‌پرداخت مي‌گردد.

5- از مزاياي بيمه و خدمات درماني استفاده مي كنند.

6- فوق‌العاده شغل و ساير مزايا مانند: حق مسكن، حق‌اولاد، حق خواروبار و مرخصي‌ها، تابع مقررات داخلي كارخانه و با توجه به قوانين كار است.

 

ز) دور نماي اشتغال:

1- آينده ي هر شغل و ثبات آن بستگي به عوامل اقتصادي، سياسي، اجتماعي، سرمايه گذاري، فروش و درآمد و... دارد.

2- در رشته هاي فني شغل ثابت و شغل موقت وجود دارد.

3- امكان ادامه تحصيل يا استفاده از بورسيه ها در رشته ها و اشتغال وجود دارد.

4- مدارك تحصيلي بالاتر و كارآيي بيشتر در وضع استخدامي موثر است.

5- در هر مكاني نظام ارزشيابي وجود دارد و اثرات و نتايج آن براي فرد مهم است.

 ژ) حقوق بازنشستگي:

1- فرد با چه شرايطي در تمام رشته ها بازنشسته مي شود.

2- فرد با توجه به بيمه در دوران بازنشستگي از حقوق برخوردار خواهد بود و در آن دوران از مزاياي بيمه، درمان، خواروبار و ... استفاده خواهد نمود.

 


نعمت الله طاهری