متالورژي سمنان


 

بسمه تعالي

بارم

سوالات درس شناخت فلزات

---------------------------

(( مدرس گرامي جواب سؤالات بر طبق مطالب کتاب ، بطور مختصر در ذيل آمده است بديهي است سئوالات با در نظر گرفتن تفاوتها و خلاقيتهاي دانش آموزان با تشخيص كارشناسانه جنابعالي تصحيح مي گردد، موفقيت شما بزرگواران را از خداوند منان خواستارم .))

-----------

 

1. كاني را تعريف كنيد؟

ج: كاني ها تركيباتي هستند همگن ،جامد، متبلوري  كه بخش جامد پوسته زمين را تشكيل   مي دهند و تركيبات نسبتاً ثابتي دارند.                                                                                     

2. جوشكاري چيست؟

ج: جوشكاري فرايندي است كه طي آن 2 قطعه فلزي را با اعمال حرارت وگاهي با اعمال فشار زياد به هم متصل ميکنند.

  جوشكاري انواع مختلف دارند:

 1) ذوبي 2) فشاري 3) زردجوش 4)لحيم كاري      

الیاژالومینیم سیلیسیم را توضیح دهید؟                                -3

 این الیاژاز 5 الی 12درصد سیلیسیم دارند و برای ریخته گری بسیار مناسب هستند ودر ساخت انواع قطعات مانند پیستون- سیلندرو سرسیلندربه کارمیرود.                                                                    

برنجها را تو ضیح دهید و انواع ان را نام ببرید؟      -4

برنجها الیاژی هستند از مس روی که در نگاه اول به سه قسمت تقسیم می شوند

1- برنج قرمز که حدود 80 درصد مس وبقیه ان روی است

 2- برنج های معمولی که حدند 25تا 30درصد روی و بقیه ان مس است

 3- برنج زرد که از 35تا40درصد روی دارد

 البته وجود عناصر دیگر نیز انواع برنج ها را معرفی میکند.مانند برنج قلع دار ، برنج سيليسيم دار ، برنج سرب دار و...

5- مهمترین الیاژهای روی را بنویسید ؟ و سرب خشک چست؟

مهمترین الیا ژ روی زاماک نامیده می شوند ، و بر سه نوع 1- زاماک دو 2- زاماک سه  3- زاماک 5 مي باشد. زاماک الیاژی است از  روی - الومنیم - منیزیم  و مس  که مقادير عناصر ان تغییر می کند. 

سرب خشک الیاژی از سرب  وانتیموان (البته در باز ار های  ايران به اشتباه به ، زاما ک ، سرب خشک میگويند.)

    6-مهمترین سنگ های معدنی اهن را نام ببرید ؟ 

   هماتیت ، 70  درصد اهن دارد و قرمز رنگ است . Fe2O3    

   مانیتیت یا مگنتیت  ، 72 درصد اهن دارد و سیاه رنگ است . Fe3O4    

   لیمونیت  اکسید ابدار اهن  ، 60 درصد اهن دارد .  2Fe2O3.3H2O     

  سیدریت کربنات اهن  ،   48 درصد اهن دارد. FeCO3    

                     

 7 – انواع فولادهای كربني را تقسیم بندی کنید؟

 فولادها را به دو نوع کلی تقسیم می شود .الف)فولادهای ساده ی کربنی ب) فولادهای الیاژی . فولادهای کربنی خود به سه نوع تقسیم میشوند .کم کربن تا 2/0درصد کربن دارد .میان کربن از 2/0 تا 5/0 درصد کربن دار د .پر کربن از 5/0 درصد تا 7/1 درصد کربن دارند .

8- فولادهاي  ریختگی را از نظر روشهاي تولید چگونه تقسیم بندی می کنند نام ببرید ؟

فولادها براساس  روش تولید به انواع زیر هستند 1-فولادهای زیمنس مارتين اسیدی وبازی2 –فولادهای تولید شده از  کنورتورها (اسیدی و بازی ) توماس بسمر 3-فولادهای  کوره  های برقی (القا وقوس الکتریکی واسید و بازی)

9-چدن ها را تعریف کنید ؟ چدن ها همبسته ای  سه تای از کربن و اهن و سیلسیم که  در انها عناصر دیگر ی  فسفر و گوگرد و  منگنز  و جود دارند در چدن های الیاژی  علاوه بر این ها کرم و  سلسیم و گوگرد  (ناخاسته )

10- چدن ها داراي چه مزایایی هستند ؟

انعطاف پذیری در تولید – پایین بودن نطه ذوب- سهولت در طراحی قطعات- ارزانی قطعات تولیدی –راندمان بالا – خواص مکانیکی یکنواخت –سهولت ریختگری قطعات –گسترش و تنوع در خواص مکانیکی قطعات-

مقاومت در برابر سایش –عدم حساسیت در برابر زبری سطوح –قابلیت جذب ارتعاش وصدا

ماشینکاری خوب- قابلیت جوشکاری – مقاومت در برابر خوردگی یا اکسید اسیون

11- ساختار مختلف زمينه چدنها را نام ببرید؟

زمینه های مختلف در چدن ها و فولادها بعد از پولیش واچ کردن و در زیر میکروسکپ دیده میشود این زمینه ها میتوانند داراي ساختار مختلفي باشند كه خواص مکانیکی مختلفی را در چدن ها وفولادها به وجوداورد اين ساختارها عبارت اند ار :فریت – پرلیت –سمانتیت –بینیت - مارتنزیت –اوستنیت –کاربیدها

12 - کربن معادل را شرح دهید؟

در برسی چدنها ساده تر ان است که به جای در نظر گرفتن چدن به صورت یک سیستم سه تایی اهن و کربن و سیلیسیم  و يا بيشتر به صورت یک سیستم دو تایی که آهن و کربن باشد در نظر گرفته شود یعنی به صورت اهن و کربن معادل و اثر ديگر عناصر مانند سیلیسیم را با کربن سنجيده و مقدار آن را به كربن اضافه يا كم میکنند بنابراین کربن معادل برابر است با

Ce=%C + 1/3%Si

اگر فسفر نیز وجود داشته باشد به مقدار کربن معادل می افزاییم

13 - نقش منیزیم را در چدن ها بنویسیبد؟

اولا منیزیم در چدن هانقش اکسیژ ن زدایی را دارد

ثانيا اگر منیزم  به اندازه كافي باشد وظیفه ی کروی کردن گرافیت های ورقه ای را دارد

14 - سختی را تعریف کنید؟

مقاومت فلزات و مواد در برابر جسم فرورونده و میزان مقاومت فلز در برابر داخل شدن جسم خارجی در ان میگویند بنابراین اساس کار سختی سنج اجسام میزان فرو رفتگی جسم سخت با فشار ی معین در فلز می باشد.

ازمایش سختی به روش برینل

روش سختی سنجی به روش راکول که روش  C و  B ان بسیار کاربرد دارد

ازمایش سختی سنجی به روش ویکرز که کوچک و قابل حمل و دقیق است.

15- حد الاستیک و حد پلاستیک را توضیح دهید؟

در هر ازمایشی به خصوص ازمایش کشش منطقه ای که با بر داشتن نیرو طول نمونه ی مورد نظر به حالت اولیه خود بر میگردد را حد الاستیک گویند در حد الاستيک نسبت تنش و ازدیاد طول نسبي با هم برابر است و در نمودار نيز به صورت یک خط مستقيم    نشان  داده ميشود .

بعد از حد الاستیک به منطقه ای خواهیم رسید که بعد از حذف نیرو در ازمایش تنش و کرنش قطعه به حالت اولیه ی خود باز نمیگردد بعنی طول ان افزایش پیداکرده است به ان حد پلاستیک گویند.

 


نعمت الله طاهری