متالورژي سمنان

نمونه سئوالات متالورژی :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
جزوه ی مربوط به درس کارگاه ریخته گری 1 :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
کاربرد نانو تکنولوژی درساخت صنایع گوناگون :: ۱۳٩٠/٢/٥
اولین همایش ملی مس، :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
امتحان :محاسبات فنی تخصصی نیمسال:اول :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
افتتاح پارک فناوری در سمنان :: ۱۳۸٩/۳/۳
نمونه سئوالات کارگاه ریخته گری (سوم ریخته گری و سوم ساخت و تولید) :: ۱۳۸٩/٢/٢٤
نمونه سؤالات استاندارد مهارت و آموزش ریخته گری درجه یک :: ۱۳۸٩/٢/٢٤
تکنولوژی نانو پودر طلا و نقره :: ۱۳۸٩/٢/۱۳
تبریک سال نو :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٧
امتحان تئورئ کارگاه ریخته گری :: ۱۳۸۸/۱٠/٢
شکل دادن به فلزات در مقیاس نانو :: ۱۳۸۸/۸/٤
فولادهای ضد زنگ و :: ۱۳۸۸/۸/٤
سئوالات امتحان اصول ریخته گری و کارگاه :: ۱۳۸۸/٦/٢٢
ماه مبارک رمضان :: ۱۳۸۸/٦/۱٢
امتحان تئورئ کارگاه ریخته گری :: ۱۳۸۸/۳/۱۱
سؤالات امتحانی درس: تئوری کارگاهی ریخته گری :: ۱۳۸۸/۳/۱
نمونه سئوالات متالورژی :: ۱۳۸۸/۳/۱
نمونه سئوالات سال سوم رشته متالورژی :: ۱۳۸۸/٢/۱٩
نمونه سئوالات ریخته گری( شاخه کاردانش) :: ۱۳۸۸/٢/۱٩
معرفی وبلاگ گروه مواد و متالورژی استان سمنان :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
مشخصات عمومی کوره های حمام نمک‏ :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
عملیات حرارتی نیتروره :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
درباره مهندسی مواد و متالورژی :: ۱۳۸٧/۱٠/٢
تربیت افراد متناسب با عصر اطلاعات :: ۱۳۸٧/۱٠/٢
نمونه سئوالات امتحان :تئوری ریخته گری 3 :: ۱۳۸٧/۸/۱٧
نمونه سئوالات امتحان :تئوری ریخته گری 2 :: ۱۳۸٧/۸/۱٧
نمونه سئوالات امتحان :تئوری ریخته گری :: ۱۳۸٧/۸/۱٧
سئوالات علم مواد 2 :: ۱۳۸٧/۸/۱٧
انواع خوردگی از نظر دیگر :: ۱۳۸٧/٥/۸
بیو مواد :: ۱۳۸٧/۳/٧
مواد هوشمند :: ۱۳۸٧/۳/٧
تولید انبوه "ضدماده" (antimatter) :: ۱۳۸٧/٢/۳۱
نانو تکنولوژی علم خواص عجیب مواد :: ۱۳۸٧/٢/۳۱
نمونه سئوال امتحان علم مواد :: ۱۳۸٧/٢/۱٩
نمونه سوالات علم مواد :: ۱۳۸٧/٢/۱٩
معرفی وبلاگ ها :: ۱۳۸٧/۱/٢٧
شکل و تقارن کربستالها :: ۱۳۸٧/۱/٢٠
تبریک آغاز سال نو :: ۱۳۸٧/۱/٢٠
معرفی وبلاگ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٤
سئوالات درس محاسبات فني تخصصي :: ۱۳۸٦/۱۱/٢
۱۳۸٦/۱۱/٢ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢
معرفي كتاب اصول متا لو رژي :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٦
ضد ماده :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٠
نمونه سئوالات مربوط به رشته ريخته گری شاخه کار دانش :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٠
قانون گيبس :: ۱۳۸٦/٩/٦
كاربرد فرايند ريخته‌گري تبخيري :: ۱۳۸٦/٩/٦
پيشتازان :: ۱۳۸٦/٩/٦
عوامل مؤثر در حلاليت :: ۱۳۸٦/۸/٢٢
بازيابي - تبلور مجدد - رشد دانه ها :: ۱۳۸٦/۸/٢٢
خير مقدم و معرفي :: ۱۳۸٦/۸/٢٢
چه چيزي خواص مواد را مشخص مي‌‌كند؟ :: ۱۳۸٦/۸/۱
حالت‌های ماده :: ۱۳۸٦/۸/۱
سیستم :: ۱۳۸٦/٤/٢٩
انتخاب رشته :: ۱۳۸٦/۳/۱٤
جواب سوالات ۱۴۶ تا ۱۷۳ :: ۱۳۸٦/۳/٢
۱۳۸٦/۳/٢ :: ۱۳۸٦/۳/٢
۱۳۸٦/۳/٢ :: ۱۳۸٦/۳/٢
۱۳۸٦/۳/٢ :: ۱۳۸٦/۳/٢
۱۳۸٦/۳/٢ :: ۱۳۸٦/۳/٢
۱۳۸٦/۳/٢ :: ۱۳۸٦/۳/٢
۱۳۸٦/۳/٢ :: ۱۳۸٦/۳/٢
۱۳۸٦/۳/٢ :: ۱۳۸٦/۳/٢
سئولات ریخته گری درجه ۱ شاخه کار دانش :: ۱۳۸٦/٢/۱٦
۱۳۸٦/٢/۱٦ :: ۱۳۸٦/٢/۱٦
کربن .الماس .گرافیت :: ۱۳۸٦/۱/٢٩
۱۳۸٦/۱/٢٩ :: ۱۳۸٦/۱/٢٩
۱۳۸٦/۱/٢٩ :: ۱۳۸٦/۱/٢٩
۱۳۸٦/۱/٢٢ :: ۱۳۸٦/۱/٢٢
۱۳۸٦/۱/٢٢ :: ۱۳۸٦/۱/٢٢
۱۳۸٥/۱۱/۱۸ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۸
۱۳۸٥/۱٠/٢٧ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٧
۱۳۸٥/۱٠/٢٧ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٧
۱۳۸٥/۱٠/۱٩ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٩
۱۳۸٥/٧/۱٩ :: ۱۳۸٥/٧/۱٩
۱۳۸٥/۳/۱٧ :: ۱۳۸٥/۳/۱٧
۱۳۸٥/۱/۳٠ :: ۱۳۸٥/۱/۳٠
۱۳۸٤/۱۱/٢٥ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٥
۱۳۸٤/۱۱/۱۸ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۸
۱۳۸٤/۱٠/٢٧ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٧
۱۳۸٤/۱٠/٢٠ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٠
۱۳۸٤/٩/٢۳ :: ۱۳۸٤/٩/٢۳
۱۳۸٤/٩/۱٦ :: ۱۳۸٤/٩/۱٦
۱۳۸٤/٩/٩ :: ۱۳۸٤/٩/٩
۱۳۸٤/٩/۱ :: ۱۳۸٤/٩/۱
۱۳۸٤/۸/٢٥ :: ۱۳۸٤/۸/٢٥
۱۳۸٤/۸/۱۸ :: ۱۳۸٤/۸/۱۸
۱۳۸٤/۸/۱۸ :: ۱۳۸٤/۸/۱۸