متالورژي سمنان


افتتاح پارک فناوری در سمنان

در روز سوم خرداد ، سالگرد پیروزی رزمندگان اسلام و آزادی خرمشهر پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در مکان کیلومتر ٣ جاده دامغان جنب پارک سوکان جنب پردیس شماره ٢ در ساعت ١٧ روز دوشنبه ( امروز ) افتتاح خواهد شد ، از همه فرهیختگان و دوستان علم ، برای شرکت در این افتتاحیه دعوت بعمل آمده است .

به امید موفقیت .


نعمت الله طاهری