متالورژي سمنان


امتحان تئورئ کارگاه ریخته گری

بسمه تعالی

امتحان تئورئ کارگاه ریخته گری- نیمسال : دوم  جمع بارم ۴نمره

 1-   پارامترهایی که در ساخت مدل باید مد نظر قرار بگیرند را بنویسید ؟

2-   افزودنی های مختلف که درماسه قالب گیری کاربرد دارند را نام ببرید ؟

3-   قالب گیری به روش پوسته ای را شرح دهید؟

4-   مزایای تولید به روش ریخته گری نسبت به سایر روشهای تولید دیگر را  بنویسید ؟

5-   دو آلیاژ مهم وصنعتی مس را نام برده و در مورد هر یک بطور مختصر توضیح دهید ؟

6-   و ظایف یک سیستم راهگاهی مناسب را بنویسید ؟

7-   از هنگام ریختن مذاب به داخل قالب تا رسیدن درجه حرارت قطعه ریخته گری شده به درجه حرارت محیط به طور کلی چند  نوع انقباض  در  قطعات  ریخته گری شده به وجود می آید ، نام ببرید ؟ و چگونگی جبران هر یک را بنویسید  ؟

8-   ریخته گری به روش ثقلی را توضیح دهید ؟

 

موفق باشید. طاهری

 

 


نعمت الله طاهری

سؤالات امتحانی درس: تئوری کارگاهی ریخته گری

         بسمه تعالــــــی

         اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان

هنرستان فارابی   

                  شاخه کاردانش   رشته ریخته گری درجه2

----------------------------------------------------------------

سؤالات امتحانی درس: تئوری کارگاهی ریخته گری                تاریخ امتحان:...........

نام ونام خانوادگی:                        شماره دانش اموزی:             مدت امتحان: 40 دقیقه

-----------------------------------------------------------------

از علامت گذاری و یادداشت هر گونه کلمه ی اضافی در کنار سئوالات جدا خودداری فرمایید .

( بارم سؤالات با هم مساوی وجمع بارم آن 80 است و 20نمره دیگر مربوط به رسم فنی است .)

----------------------------------------------------------

 

1- عمل ایجاد مدل در داخل مواد شکل پذیر مانند ماسه ، گچ ،خاک رس ، سرامیک و مواد شکل پذیر دیگر را ...... می گویند؟

الف: ریخته گری       ب: مدلسازی       ج:قالبسازی       د:قالبگیری

2- مجموعه کانالها و مجراهایی که مذاب را ازحوضچه ی بارریز به محفظه ی قالب هدایت می کند را ........می گویند .

الف:کانال اصلی یا راهبار         ب: کانال فرعی یا راهباره      ج: کانال بارریز       د:سیستم راهگاهی

3- اگر کانال های اصلی یا راهبار بعد از آخرین کانال فرعی باز هم ادامه داشته باشد آن قسمت را........ می گویند که برای گیرانداختن شلا که ها که درمسیر حرکت مذاب وجوددارند ایجاد می گردد؟

الف: کانال ممتد       ب: کانال اصلی یا راهبار         ج: کانال فرعی یا راهباره      د:کانال شلاکه

4- این وسیله هوای مورد نیاز سوختن سوخت مصرفی در کوره زمینی را تأمین می کند ، دارای

 دریچه ای است که با آن می توان مقدارهوای ورودی به کوره را تنظیم کرد ؟

الف:رکوبراتور        ب: فارسونگا       ج:ونتیلاتور       د:رگلاتور

5- ازنظرجنس آجر نسوز سه گروه تقسیم می شوند کدامیک از موارد زیر در این مورد صحیح نمی باشد؟

الف: آجرهای اسیدی که در آنها سیلیس ،  اسیدهای آلومینیوم و آهن وجود دارندمهمترین آنها آجرهای شاموتی  می باشد. مواد دیر گداز اسیدی مانند  SiO2 (سیلیسی )،  SiO2+Al2O3( آلومینیوسیلیکاتی یا شاموتی( می باشند.

ب: آجرهای بازی یاقلیایی که درآنهااکسیدهای منیزیم کلسیم زیرکنیم و...وجوددارند. مواد دیر گداز بازی شامل  MgO   (منیزیتی )،‌ MgO - CaO   (دولومیتی ) ،O3  Cr2 )کرومیتی( و غیره می باشند.

ج: آجرهای خنثی یا  مواد دیر گداز آمفوتری مانند   AL2O3( آلومینا یا اکسید آلومینیوم ) ،  SiC  (سیلکیون  کارباید ) وC ( گرافیت ) می باشند.    

د: اجرهای سیلیکات سدیمی که با گازهای مخصوصی فرم میگیرند و بسیار نسوز هستند .

6- خاک نسوز  و یا آجرهای نسوز از اکسیدسیلسیم و اکسیدآلومینیم (2 SiO) ، ( ( AL2O3تشکیل شده باشند را ……… می گویندکه درجه ی حرارتی حدود1600 سانتی گراد راتحمل می کنند

الف:شاموتی        ب: سیلیسی        ج: الووینی       د:زیرکنت

7- این آجرها به صورتی هستندکه اگر چند تای آنها در کنار هم گذاشته شود به صورت دایره در آمده

و شکل کوره را مشخص می کند آجرفارسونگا نیز هماننداین آجرها است ، اما دروسط آن سوراخی دارد که لوله فارسونگا قرار می گیرد.

الف:آجر فرم        ب:آجر کوره       ج:آجر پایه        د:آجر بوته ای

8- در ریخته گری به جسمی گفته می شود که از مواد شکل پذیر مانند چوب ، فلز ، گچ ، پلاستیک و دیگر مواد ساخته می شود تا به وسیله آن شکل قطعه مورد نظر را درون مواد  شکل گیر مانند ماسه ایجاد نمایند.

الف:ماهیچه       ب: قالب      ج:الگو       د:مدل

9- قسمتی از قالب است که شکل داخلی و قسمت هایی از قطعه که ساخت آنها با روش معمولی قالب گیری امکان ندارد را ایجاد می کند.

الف: ماهیچه      ب:مدل       ج:محفظه قالب       د:نیمه قالب

10- این نوع کوره ها دارای کویلهای مسی در اطراف محفظه نسوز کوره می باشند . با عبور جریان الکتریکی از این کویلها ، در داخل کوره شار مغناطیسی ایجاد می شود. این شار ، باعث ایجاد و  جریان الکتریکی در مواد شارژ شده و بر اثر مقاومت این مواد در برابر جریان، گرما ایجاد شده  و مواد ذوب می گردند .این نوع کوره ها به سه دسته تقسیم می شوند : فرکانس پائین ، فرکانس متوسط و فرکانس بالا.

الف:الکتریکی از نوع مقاومتی        ب: کوره های قوس الکتریکی مستقیم      ج: کوره های قوس الکتریکی غیر مستقیم             د: کوره های القایی

11- در این نوع کوره ، مواد شارژ داخل ظرفی ریخته می شود . گرما، ‌از طریق مشعل ، به محفظه استوانه ای اطراف آن ظرف ، دمیده می شود. این کوره ها ، گاهی بر روی زمین و گاهی در زیر زمین نصب می شوند . ظرفیت این کوره ها از 5/0 الی 500 کیلو می باشد ، اما تا 100 کیلو متداول است.  آلیاژهای آلومینیوم ، مس ، روی ، سرب و چدن خاکستری را بااین کوره ها ذوب می کنند.

الف: کوره تشعشعی یا روربر Reverberatory Furnace       ب: کوره بوته ای Furnace   Crucible     ج: کوره تشعشعی       د: کوره کوپل  FurnaceCupola

12- کدامیک از موارد زیر صحیح نیست.

الف: پاتیلها جهت ذوب فلزات  و  ریختن مذاب به داخل قالب به کار می روند.

ب: پاتیل ها دارای یک بدنه فولادی می باشند که داخل آنهاتوسط آجرهای نسوز یا جرم نسوز پوشانده شده است .

ج: پاتیلها به سه دسته ، پاتیل کف ریز ، پاتیل سر ریز و پاتیل قری شکل تقسیم می شوند.      

د: در پاتیل کف ریز ، تخلیه مذاب از کف پاتیل انجام می شود و کنترل تخلیه آن توسط توپی                  (  Stopper) انجام می شود .

13- به قالبهایی که در ساخت قطعات ریخته گری ؛ به طور مکرر مورد استفاده قرار می گیرند گفته  می شوند. جنس این قالب ها فلزی بوده و معمولا  از چدن خاکستری, چدن با گرافیت فشرده , فولاد و گاهی اوقات از برنز نیز ساخته می شود.

الف:قالبهای سرامیکی        ب: قالبهای دائمی        ج: قالبهای دایکاست       د: قالبهای دقیق

14- از مزایای پوشش دادن قالب محسوب نمی شود.

الف: از چسبندگی مذاب به قالب جلوگیری می کند .      ب: از سرد شدن سریع مذاب جلوگیری می کند .       ج: دقت ابعادی قطعه را بالا می برد.      د: عمر قالب را زیاد می کند .

15- از مزایای قالبهای فلزی است ؟

 الف: ایجاد مشخصات متالورژیکی و مکانیکی مطلوب       ب: اقتصادی نبودن در تولید قطعات بزرگ و به تعداد کم و نیز قطعاتی با اشکال پیچیده       ج: هزینه بالای ساخت قالب       د: مناسب نبودن برای ساخت فلزاتی با نقطه ذوب بالا (به عنوان مثال فولادها )

16- در این روش مذاب توسط وزن خود ، قالب را پر می کند. ماهیچه ها ی ساده در این روش از جنس فلز و یا ماهیچه های ما سه ای می باشند. در مواردی که از ماهیچه های ما سه ای استفاده می کنند, روش را نیمه دایمی نیز گویند .

الف: ریخته گری در قالبهای ریژه (ثقلی)        ب: ریخته گری تحت فشارپایین       ج: ریخته گری گریز از مرکز       د: ریخته گری نیمه گریز از مرکز

17- ماشینهای این روش از ریخته گری ، به دو دسته ، ماشینهای ریخته گری با محفظه سرد ( Cold chamber ) و ماشینهای ریخته گری با محفظه گرم ( Hot chamber ) تقسیم می شوند :

الف: دایکاست یا تحت فشار            ب:سانتریفوژ یا گریز از مرکز      ج:ریخته گری تحت خلاء       د:نورد گرم و سرد

18- تولید لوله های آب ، فاضلاب و لوله های توپ توسط این روش ریخته گری میسر می باشد.از مزیتهای مهم این روش , عدم استفاده از راهگاه و تغذیه و در نتیجه بالا رفتن راندمان است.امکان تولید کلیه آلیاژها در این روش از دیگر مزیتهای آن است . همچنین غیر فلزاتی نظیر سرامیکها , شیشه ها , پلاستیک ها و... و در حقیقت تمام مواردی که می توانند  حالت مذاب داشته باشند امکان تولید توسط این روش را دارند .

الف: نورد گرم و سرد      ب:دایکاست یا تحت فشار             ج: سانتریفوژ یا گریز از مرکز        د: ریخته گری در قالبهای ریژه (ثقلی)       

19- کوبیدن ماسه و قالبگیری  در داخل آن انجام می گیرد و وظیفه ان حفظ و نگهداری ماسه می باشد ،  به شکل قاب است واز جنس چوب- المینیوم  و فولاد ساخته می شود و معمولا از دو لنگه تا زیری و رویی  تشکیل شده است.

الف: درجه      ب:قالب       ج: مدل      د:ماهیچه

20- کدامیک از موارد زیر صحیح نیست.

الف : قالب هایی که پس از هربارریخته گری به هنگام خروج قطعه از هم پاشیده می شوند قالب های موقت گویند.

ب: قالب گیری دقیق ، قالب گیری پوسته ای و قالب های ماسه ای تر از قالبهای موقت اند.

ج: ماسه ها را ازنظر شکل به دو گروه طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می کنند.

د: انواع ماسه های مصنوعی را از نظر جنس به 1-سیلیسی2-زیرکنی 3-کرومیتی 4-اولیوینی

تقسیم بندی می کنند.

21- وسیله ای است برای مخلوط ویکنواخت کردن ماسه و همچنین جدا کردن مواد و اشیایی اضافی از داخل ماسه ، از یک کلاف چوبی و تور فولادی تشکیل شده است.

الف: سرند      ب: فوتک      ج:ابزار قاشقی        د:ابزار پاشنه ای

22- از یک لوله ی فولادی با یک سر مخروطی تشکیل شده است از یک طرف هوا به داخل آن شده وازطرف دیگر سوخت وارد می شود درداخل آن هوا وسوخت با هم مخلوط شده وبه صورت پودر در می آید و با شدت به داخل کوره پاشیده می شود به همین علت به آن سوخت پاش نیز می گویند.

الف:رکوبراتور       ب: فارسونگا      ج: رگلاتور      د:ونتیلاتور

23- درصد کربن موجود در چدنها با تقریب قابل قبول  چقدر است ؟

الف: از 2 % تا 6.67 %         ب: از 1.7 % تا  2.1 %        ج: از 0.0025 % تا 6.67 %       د: از 0.0025 % تا 2 %        

24- آلیاژی است از آهن وکربن که حد اکثر میتواند 2% کربن داشته باشد ؟

الف) فولاد      ب) چدن ساده کربنی      ج) چدن آلیاژی        د) آهن تجاری

25- به لایه های متناوب فریت و سمانتیت گفته میشود که در میکروسکپ مانند اثر انگشت می ماند؟

الف) کاربید         ب) سمنتیت       ج) پرلیت        د)فریت

26- آلیاژی است از مس و روی که بیشترین کاربرد را در میان آلیاژهای سنگین دارد و برای ساخت شیرها ، سرپیچ لامپها ، بوقها و شیپورها ، پوکه فشنگها و ..... از این آلیاژ استفاده میشود ؟

الف) مفرغ         ب) برنج        ج) برنز           د) ورشو

27- اندازه گیری سختی  این روش  ، بستگی به عمق فرو رفتگی نوک مخروطی از جنس الماس دارد  و نیروی وارده نیز در دو مرحله (بار اولیه  10Kg  و بار ثانویه 140Kg  ) به قطعه وارد میشود ؟

الف) سختی راکول Rc         ب) سختی ویکرز VHN       ج) سختی موهس         د) سختی برینلBHN

28- جهت افزایش قابلیت خروج گاز و افزایش استحکام  در ماهیچه های بزرگ و سنگین کدامیک از روشهای زیر را انتخاب می کنید.

الف: استفاده از سیخ هواکش و ایجاد سوراخهای خروج گاز        ب: استفاده از مفتول فلزی در هنگام ماهیچه سازی و خارج کردن انها هنگام مونتاژ         ج:استفاده از لوله های مشبک        د: استفاده از ریسمان آغشته به موم

29- آجرهای نسوز همراه با لایه ی نسوز دیگر ، دریچه ی زیر کوره ، درب کوره ، بوته ، دستگاه دمنده هوا ، فارسونگا از تجهیزات این کوره است .

الف:زمینی        ب: دوار       ج:کوپل        د:شعله ای

30- چنانچه کربن موجود در چدن بعلت سرعت سرد شدن مذاب در قالب و یا وجود عناصر کاربیدزا ،بصورت ترکیب با آهن  Fe3C که سمنتیت نامیده میشود باقی بماند کدام چدن تولید شده است .

الف:  چدن خاکستری      ب: چدن نشکن       ج: چدن باگرافیت فشرده       د: چدن سفید

31- دقت کولیسی که طول 9  میلیمتر از خط کش آن ، در ورنیه به  10  قسمت تقسیم شده است چقدر است ؟

الف:  10/9 میلیمتر   ب: 100/1 میلیمتر     ج: 100/2 میلیمتر     د:10/1 میلیمتر

32- فسفر در چدن ها باعث افزایش ..................... می شود.

الف) سختی                      ب) استحکام                     ج) سیالیت                       د) نقطه ذوب

33- کارگری در 5/7 ساعت کار روزانه خود 90قالب گرفته است برای تهیه هر قالب بطور متوسط چند دقیقه کار کرده است ؟

الف: 75/4      ب:12       ج: 5/5      د:5

34- 5 فوت چند میلیمتر است ؟

الف:  12       ب:60            ج: 8/304      د:1524

35- کدامیک از اجزای متر نمی باشد.

الف: دسیمتر       ب: سانتیمتر        ج: کیلومتر        د: میلیمتر

36- برجستگی نازکی که در کنار شیار مارپیچ مته ها قرار دارد ....... نامیده می شود .

الف: فاز مته        ب:زاویه سر مته       ج:زاویه براده       د:جان مته

37- منظور از این عمل پلیسه گیری از لبه های سوراخ ها و ایجاد محلی است جهت جاسازی سر پیچها ، میخ پرچها و ...... می باشد ؟

الف: شابر زدن       ب:قلاویز کاری       ج:خزینه کاری        د:حدیده کاری

38- عمل ...... در سوراخهایی که بعد از سوراخکاری باید بسیار دقیق و صاف باشند ، انجام می گیرد ؟

الف: شابر زدن       ب: برقو کاری       ج:قلم کاری       د:سنگ زدن

39- این وسیله مانند پیچی است که در روی بدنه آن بمنظور تامین زاویه براده و همچنین زاویه گوه ، سه یا چهار شیار ایجاد شده است ، از این شیارها برای روغن کاری و خروج براده ها نیز استفاده می شود؟

الف:حدیده       ب: قلاویز       ج:مته       د:شابر

 40- کدامیک از موارد زیر صحیح نیست ؟

الف:برحسب کیفیت سطح کار و مقدار سوهانکاری ، ممکن است از سوهان های خشن ، متوسط و ظریف  ، برای براده برداری استفاده شود .

 ب: از سوهان های یک آجه برای براده برداری مواد نرم استفاده می شود.

 ج:برای اره کاری قطعات نازک باید تیغ اره ای انتخاب کرد که حداقل 3دندانه آن در هنگام برش روی کار قرار گیرد.

 د: برای خنک کردن تیغ اره باید از روغن استفاده کرد ، زیرا علاوه بر خنک کردن براده ها را نیز کنار می برد .

 

موفق باشید.طاهری


نعمت الله طاهری

نمونه سئوالات متالورژی

استان سمنان          آزمون آموزشی

سوالات                                                      صفحه

51- به مقاومت مایع در مقابل حرکت که به نیروی اتصال میان اتمها بستگی دارد گفته می شود ؟

الف:تنش سطحی       ب:گرانروی       ج:سیالیت       د:خواص حرارتی

52- انواع آخالها بر دو گونه اند که عبارتند از :

الف: آخالهای مکانیکی و آخالهای ترکیبی     ب: آخالهای هموژن و  آخالهای هتروژن      ج: آخالهای خودی و آخالهای غیر خودی        د: آخالهای دیرگداز و آخالهای زودگداز

53- به حد اکثر فاصله ای که تغذیه می تواند عمل مذاب رسانی به قطعه را به خوبی انجام دهد می گویند؟

الف:برد تغذیه       ب:برد قالب       ج:فاصله مذاب رسانی       د:فاصله دو تغذیه با هم

54- از روشهای افزایش راندمان تغذیه نمی باشد؟

الف:استفاده از مواد عایق و گرمازا       ب: استفاده از مبرد       ج:تغییر در طراحی قطعات و مدل        د: تغییر در ترکیب شیمیایی

55- با استفاده ازاین نوع راهگاه می توان به طور موثری مواد ناخواسته موجود در مذاب را از آن جدا کرد ؟

 الف:راهگاه گردابی       ب: راهگاه پله ای       ج: راهگاه مرکب       د: راهگاه در سطح جدایش

56- تغذیه ای که بعد از راهگاه و قبل از قطعه قرار گرفته شده باشد می گویند .

الف: تغذیه آتمسفری       ب: تغذیه کور       ج: تغذیه گرم       د: تغذیه سرد

57- درجه حرارت داخلی و خارجی دیواره یک کوره به ترتیب 985 و25 درجه سانتیگراد است اگر ضخامت این دیواره 24 سانتیمتر باشد ، درجه حرارت در عمق 16 سانتیمتری از سطح گرم این دیواره چقدر است ؟

الف:435درجه سانتیگراد       ب:345 درجه سانتیگراد        ج:540 درجه سانتیگراد       د:450 درجه سانتیگراد

58- اگر جهت رسیدن به فوق ذوب 100 کیلو گرم آلومینیم، 25000 کیلو کالری گرما لازم، و قدرت حرارتی سوخت 9000 کیلو کالری بر کیلوگرم ، وراندمان کوره 20% باشد جرم سوخت مورد نیاز چقدر خواهد بود ؟

الف:54/16کیلوگرم        ب:4/14کیلوگرم       ج:55/55کیلوگرم       د:9/13کیلوگرم

59- مدلهای ذوب شونده جزء کدامیک از مدلهای زیر محسوب میشوند ؟

الف: مدلهای تولید        ب: مدلهای دایمی        ج: مدلهای کمکی        د: مدلهای توپر

60- کدامیک از موارد زیر از خواص مکانیکی چوب نمی باشد ؟

الف: قابلیت شکافتن      ب: قابلیت کاستن      ج: قابلیت انحنای      د: قابلیت ارتجاع

61- اگر وزن قطعات ریختگی بدون تراش 440 کیلو گرم نیرو و وزن سیستم راهگاهی و تغذیه آنها 120کیلو گرم نیرو باشد ، راندمان ریختگی چه اندازه خواهد بود ؟

الف:36/66 درصد       ب:66/36 درصد       ج:27/27 درصد       د:57/78 درصد

 62- از نکاتی است که در نقشه مدلسازی مورد توجه قرار نمی گیرد ؟

الف:محاسبه و تعیین درصد انقباض        ب: محاسبه و تعیین مقدار تراش مجاز       ج: محاسبه و تعیین مقدار وزن مدل      د: محاسبه و تعیین مقدار شیب مدل

63- مفهوم بهسازی در عملیات حرارتی کدام است ؟

الف:افزایش سختی فولاد باسرد کردن در هوا       ب: افزایش سختی فولاد توام با آنالیینگ       ج: افزایش سختی فولاد در محیط بسته بدون اکسیژن       د: سخت کردن فولادهمراه با برگشت در دمای پایین

64- مدول حجمی قطعه ای مکعب مستطیل شکل به ابعاد 10×10×5 سانتیمتر چقدر است ؟

الف: 25/1 سانتیمتر     ب: 5/1 سانتیمتر      ج: 75/1 سانتیمتر      د:1 سانتیمتر

65- مهمترین و پر مصرف ترین ماسه مصنوعی در ریخته گری کدام است ؟

الف:زیرکنی       ب:اولوینی       ج:سیلیسی       د:کرومیت

66- از مهمترین و پر مصرف ترین روش های گاز زدایی در مذاب است .

الف: کاهش فشار خارجی      ب:افزایش فشار داخلی مذاب       ج:ذوب در خلاء       د:نگهداری زمان بیشتر مذاب در کوره

67-آهن در 1155 درجه سانتیگراد دارای چه شبکه کریستالی است ؟

الف:B.C.C       ب:B.C.T       ج: H.C.P      د:F.C.C

 68- کدامیک از موارد زیر در مورد عدد ریزی ماسه ریخته گری بکار میرود.

الف:A.F.S        ب:P.S .I       ج:P.S.O       د:P.S.T

69- مشخصات فرو رونده در آزمایش سختی سنجی ویکرز کدام است ؟

الف: الماس به شکل هرم و زاویه 120 درجه       ب:الماس به شکل هرم و زاویه 136 درجه       ج: الماس به شکل مخروط و زاویه 136 درجه              د: الماس به شکل مخروط و زاویه 120 درجه       

70- آلیاژ زاماک از چه عناصری تشکیل شده است ؟

الف:روی نیکل آهن مس       ب: مس قلع سرب نیکل      ج:روی آلومینیم منیزیم مس       د:مس آهن قلع سرب

71- اگر قطر بزرگ و کوچک بوته گرافیتی 600 و 400 میلیمتر و ارتفاع آن 1100 میلیمتر باشد حجم این بوته چند متر مکعب است .

الف:76/0       ب: 67/0      ج:25/0       د:52/0

72- به قسمتی از سیستم که از لحاظ فیزیکی و شیمیایی همگن باشد و به وسیله سطحی به نام سطح مشترک از قسمتهای دیگر جدا شود میگویند.

الف:هسته       ب:فاز       ج: مرز دانه      د:کمینه

73- از اجزاء معدنی اصلی تشکیل دهنده خاکها نمی باشد.

الف: کائولینیت       ب:مونت موریلونیت       ج:ایلیت       د:کریستوبالیت

74- در این روش ریخته گری برای ساخت قالبهااز مدلهای مومی یا پلاستیکی که بتوان آنها را ذوب و یا سوزاند ، استفاده می کنند.

الف:قالبگیری به روش پوسته ای       ب: قالبگیری به روش گرم      ج:روش ریخته گری دقیق       د: قالبگیری در قالبهای ماسه ای خشک

75- از مشخصه مواد پوششی قالبهای ریژه نمی باشد.

الف:خنثی بودن وعدم تولید گاز       ب:افزایش عمر قالب       ج:عدم چسبندگی به سطح قالب       د:جلوگیری تماس مستقیم مذاب و قالب

76- این آلیاژ به   دورآلومین  مشهور است ؟

الف) Al Cu Mg           ب) Al Si         ج) Al Mg           د) Al Si Mg   

77- درجه حرارت مذاب و طراحی ناصحیح سیستم راهگاهی ازمهمترین عوامل موثر در بروز این نوع عیب محسوب میشود.

الف:سوسه و مک       ب:تخلخل و مک گازی       ج:ساچمه ای شدن و ترک سرد       د:اتصال سرد و نیامد

78- کدامیک از ترکیبات زیر مربوط به ترکیبات الکترونی یا هم روتری (hume Rothery ) هستند.

الف:WC – Fe3C – TiC – ZrC        ب:Cu31Sn8 – CuZn – Cu9Al4        ج:Cu3Sn – Mg2Si – CuAl2 -        د:TiCr2 – MgNi2 – MgZn2 – MgCu2

79- برای کم کردن و از بین بردن کامل سختی ، و همچنین برطرف کردن تنشهای داخلی  و نرم کردن فلزات و آلیاژها  از این نوع عملیات حرارتی استفاده می شود ؟

الف) آنالینگ        ب) تمپرینگ       ج) نرمالینگ        د) هاردینینگ

80- مهمترین و معمولترین روش سخت کردن سطحی فولادهاست که همواره توام با آبدادن است و با سه روش جامد ، مایع ، و گاز صورت می گیرد ؟

الف) تمپرکردن         ب) سیانوره کردن        ج)کربوریزه کردن         د)نرماله کردن نیتروره

81- در این نوع عملیات حرارتی  بیشتر از گاز آمونیاک (NH3)   به عنوان عامل مهم استفاده میشود و درجه حرارت این نوع عملیات در فولادها  بین 550 تا 650 درجه سانتیگراد است ؟

 الف) نیتروره کردن         ب) سیانوره کردن        ج)کربوریزه کردن         د)نرماله کردن

81- از روشهای احیاء (بازیابی) ماسه می باشد.

الف:تکباری با سرعت کم و زیاد       ب:مخلوط کردن بصورت مداوم و نیمه مداوم       ج:روش تر ، خشک و حرارتی       د:روش کنترل کمی و کیفی

82- دیاگرام آهن و کربن ( ویا آهن و سمانتیت ) دارای چه تحولاتی است.

الف:یوتکتیک ، آلوتروپی و مونوتکتیک       ب:پریتکتیک ، یوتکتوئید و یوتکتیک        ج:سینتکتیک ،اتکتوئید و پریوتکتیک       د:اتکتیک ، آلوتوپی وپریتکتوئید

83- عمر مدلهای ساخته شده با کدامیک از مواد زیر بیشتر است.

الف:آلیاژ سیلومین        ب:اپوکسی پرشده باآهن       ج:چدن خاکستری       د:برنزدریایی

84- عدد ریزی ماسه مورد استفاده در فرایند سیلیکات سدیم در حدود چند است .

الف:25-50  AFS       ب:50-85 AFS       ج:85-125 AFS       د:125-180 AFS

 85- چه موادی به عنوان شارژ ،  داخل کوره بلند میریزند و چه موادی را از آن میگیرند ؟

الف- مواد شارژ ( سنگ آهن ، زغال سنگ ، فروسیلیس ) ، مواد خروجی ( فولاد ، چدن ، گاز )

ب- مواد شارژ ( سنگ آهن ، کک ، هوا ، آهک ) ، مواد خروجی ( سرباره ، آهن خام ، گاز )

ج- مواد شارژ ( سنگ آهن ، کک ، گاز ، آهک ) ، مواد خروجی ( سرباره ، آهن  ، گاز )

د- مواد شارژ ( چدن خام ، کک ، هوا ، آهک ) ، مواد خروجی ( سرباره ، چدن ، گاز )

86- کدامیک از روشهای زیر روش تهیه و تولید فولاد نیست ؟

الف- روش توماس ، بسمر            ب- روش زیمنس ، مارتین        ج- روش واتر ژاکت

د- روش قوس الکتریک              

87- - وجود گوگرد در فولاد چه اثری دارد ؟

الف :  خورد شدن براده ها در هنگام براده برداری فولاد را زیاد می کند

 ب- قابلیت سختی پذیری فولاد را زیاد می کند.  

ج- قابلیت چکش کاری فولاد را زیاد می کند.  

 د-  قابلیت ضربه پذیری فولاد را زیاد می کند.

88-  در چه صورتی یک فولاد را فولاد پر آلیاژ می گویند؟

الف- وقتیکه فولاد بعد از عملیات سخت کاری ، سختی آن به  60 Rc  برسد.

ب- وقتیکه حداکثر دارای 1.9 % کربن و 3% کرم یا عناصر آلیاژی دیگر باشد.

ج- وقتیکه حداقل دارای 4% عناصر آلیاژی باشد.

د- وقتیکه بیشتر از 5% عناصر آلیاژی باشد.

1-     89- مهمترین سنگ معدن محتوی آلومینیم است.

الف : آزوریت          ب : کالکوپریت         ج : بوکسیت          د : ماگنتیت

2-  90- فلوئور مضاعف سدیم و آلومینیم ، که در محلولهای الکترولیت جهت الکترولیز آلومین بکار برده میشود چه نام دارد.

الف : سود سوزآور         ب : کریولیت         ج : پیریت         د : هماتیت

3- 91- محصول کوره شعله ای است که حاوی تقریبا 45درصد مس وبقیه مواد ناخالصی مانند آهن ، گوگرد ، طلا و... میباشد.

الف : مات مس         ب : مس خام         ج : مس جوشدار          د : مس بلیستر

4-     92-این آلیاژ تحت نام تجاری ورشو یا نقره آلمانی مشهور است.

الف : مس ، منیزیم و روی           ب :روی ، مس و قلع          ج : مس ، آلومینیم و روی          د : مس ، نیکل و روی

5-      93-از آلیاژهای مهم فلز روی است.

الف :  مونل         ب : هاستلوید         ج : زاماک         د : پرمالوی

6-     93- درصد آهن کدامیک از سنگ معدن آهن ذیل بیشتر است.

الف :(قرمز) هماتیت         ب :(قهوه ای) لیمونیت          ج : (مغناطیسی ) ماگنتیت          د : (کربنات آهن ) سیدریت

94- مولیبدن دارای شعاع اتمی 0.1363nm  وشبکه کریستالی F.C.C  می باشد دانسیته این فلز چقدر است . جرم اتمی مولیبدن 95.94g/mol  است .

الف:28/10       ب:82/10       ج:57/10       د:75/10

95- در یک استحاله آلوتروپی ایده آل کریستال F.C.C  به ساختار B.C.C  تغییر کرده است در این تحول ثابت شبکه چند برابر شده است .

الف:677/0       ب:152/1       ج:816/0       د:524/1

96- در کدام تحول آلوترپی تعداد سلولهای واحد کریستالی دو برابر می شود.

الف:تبدیل شبکه کریستالی F.C.C  به شبکه کریستای H.C.P         

ب: تبدیل شبکه کریستالی B.C.C  به شبکه کریستای H.C.P       

ج: تبدیل شبکه کریستالی F.C.C  به شبکه کریستای S.C        

د: تبدیل شبکه کریستالی F.C.C  به شبکه کریستای B.C.C  

97- از فشرده ترین جهت در شبکه کریستالی F.C.C  نیست.

الف:[ 1 1 1 ]       ب: [1 0 0 ]       ج: [ 0 1 0 ]       د:  [ 0 0 1 ]

98- درجه آزادی در یک نمودار فازی تک جزعی ، ( فشار ، دما ) در نقطه سه گانه چند است.

الف:صفر       ب: یک      ج:دو       د:سه

99- سمانتیت ثانویه در نمودار آهن و سمانتیت از چه فازی جدا می شود .

الف: مذاب       ب:اوستنیت        ج: فریت      د:تحول اوتکتوئیدی

100- درصد حجمی کاربید موجود در چدن سفید با 3% کربن ، در درجه حرارت 721 درجه سانتیگراد چقدر است . ( جرم مخصوص سمانتیت 1/5 و فریت 6/7 گرم بر سانتیمتر مکعب در نظر گرفته شود .)

الف:31/31       ب:8/54       ج: 4/67      د:69/71

 


نعمت الله طاهری