متالورژي سمنان


 

امروزه علم مواد در دنيا از فلزات سنتي به سمت مواد و آلياژهاي پيشرفته تغيير نگرش داده است. اين مهم در بين اساتيد و متخصصين داخلي نيز مورد توجه قرار گرفته است. (به طور مثال دانشكدة متالورژي دانشگاه صنعتي شريف به دانشكده مهندسي و علم مواد تغيير نام داد) با توجه به اين موضوع گروه مواد و نانوتكنولوژي نيز محدودة فعاليت­هاي خود را بر تكنولوژي­­­­هاي جديد در حوزه مواد و فرآيندهاي مواد متمركز كرده است.

نانوتكنولوژي نيز به دليل نزديكي به تكنولوژي مواد فعلاً  در بيشتر دانشگاه ها با گروه مواد است شايد در آينده گروه مستقلي براي آن ايجاد شود.

محورهاي اصلي فعاليت گروه مواد و نانوتكنولوژي که در زمينة آنها به فرهنگ­سازي و تقويت تبادل نظر بين تحليل­گران و مسوولين مي­پردازد:

1- تكنولوژي كامپوزيت‌ها و الياف كاربردي در آنها (زمينه پليمري، فلزي، سراميكي)

2- تكنولوژي پليمرها

3- تكنولوژي سراميك­ها (به­ويژه سراميك­هاي پيشرفته)

4- تكنولوژي آلياژهاي پيشرفته و سوپرآلياژها

5- ساير موادي كه در حوزه مواد جديد و يا مواد پيشرفته قرار مي­گيرند (مثل نانومواد و....)

6- سياستهاي کلان و استراتژي کشور در زمينة تكنولوژي مواد

و در آيندة نزديك...

7- فرآيندهاي پيشرفته مواد (شكل­دهي، آناليز، جوشكاري و اتصال، ريخته­گري و قالب­سازي، قطعه­سازي سريع، مهندسي سطح پيشرفته و غيره)


نعمت الله طاهری

 

بسمه تعالی

امتحان علم مواد روز سه شنبه ۲۷/۱۰/۸۴ ساعت ۸ صبح

انشاالله موفق باشيد.


نعمت الله طاهری